De Jong

Dienstverleningsdocumenten

Per 1 januari 2007 is de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) vervangen door de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet voort vloeit is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. Dit staat omschreven in het algemene dienstverleningsoverzicht. 

Naast dit algemene dienstverleningsoverzicht zijn wij sinds 1 januari 2013 verplicht voor die producten die onder het provisieverbod vallen een gestandaardiseerd 
dienstverleningsdocument te verstrekken. De onderdelen welke dit betreft zijn:
de hypotheekaanvraag, het opbouwen van vermogen, het werkgeverspensioen en het afdekken van risico's.

Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bellen of mailen, één van onze adviseurs neemt contact met u op.


Dienstverleningsoverzicht
Algemeen

Dienstverleningsdocumenten  
Hypotheek
Pensioen
Risico
Vermogen

 

 

De Jong     l     Disclaimer     l     Privacy statement     l     Sitemap