De Jong

Pensioen

Iedereen wil zijn pensioen goed regelen, echter blijkt in de praktijk dat bijna de helft van de mensen nooit goed over het pensioen heeft nagedacht. Dat kan gevolgen hebben voor later. De meeste mensen ontvangen minder pensioen dan men zou verwachten.

Uw pensioen kan uit diverse onderdelen bestaan:

 • AOW
 • Werkgeverspensioen
 • (Bancaire) lijfrente
 • Levensloop
 • Aflossing hypotheek
 • Spaargelden
 • Erfenis

AOW
Alle ingezetenen zijn verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW is een pensioen voor mensen die 65 jaar en ouder zijn en wordt door de overheid geregeld. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond? Dan kan het zijn dat u een korting op uw uitkering krijgt.

Werkgeverspensioen
Vaak wordt er naast de AOW ook een pensioen bij een werkgever opgebouwd. Niet iedere werkgever heeft een gelijke pensioenregeling. Het hangt van het soort regeling af hoeveel pensioen u later krijgt. Jaarlijks krijgt u een uniform pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en kan gaan opbouwen.

(Bancaire) lijfrente
Uitgangspunt hierbij is dat u gebruik maakt van de fiscale regels en mogelijkheden om een aanvullend pensioen te regelen.

Aflossing hypotheek
Door het aflossen van uw hypotheek heeft u minder pensioen nodig. U verlaagt immers uw maandelijkse uitgaven.

Spaargelden
Ook als u geld spaart kunt u tijdens uw pensioen hier gebruik van maken.

Erfenis
Natuurlijk weet u niet zeker of en hoeveel u zult erven. Maar ook dit deel kan van belang zijn voor uw vermogensopbouw en daarmee uw pensioenvoorziening.

Denk aan uw toekomst
Hoeveel pensioen u later nodig heeft, hangt af van uw uitgaven en wensen in de toekomst. Wilt u gaan reizen of eerder stoppen met werken? Houd daar alvast rekening mee.

Verandert de situatie waarin u leeft?
Dan is het goed om uit te zoeken of dat gevolgen heeft voor uw pensioen. Belangrijke veranderingen zijn:

 • Samenwonen, trouwen of scheiden (meestal heeft de expartner recht op de helft van het opgebouwde pensioen)
 • Kinderen krijgen
 • Een andere baan krijgen of geen baan meer hebben
 • Emigreren
 • Niet meer kunnen werken, omdat u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent geworden

Meer informatie

 • Veel punten om goed te overwegen. Wilt u met één van onze specialisten in gesprek gaan, om zo exact uw situatie, wensen en mogelijkheden in kaart te brengen, dan kunt u ons bellen of mailen
 • Over de AOW
 • In ons dienstverleningsdocument treft u informatie aan over onze werkwijze
 • Brochure AFM: Verstandig je pensioen regelen
 • Voor meer informatie kunt u ons ook bellen of mailen, dan nemen wij contact met u opDe Jong     l    
Disclaimer     l     Privacy statement     l     Sitemap