De Jong

Spaarloon


Via deze speciale spaarvorm wordt een deel van uw brutoloon op een aparte geblokkeerde spaarrekening gestort, waardoor u een interessant belastingvoordeel creëert. Na vier jaar kan de storting van het eerste jaar namelijk onbelast worden opgenomen, en zo komt ieder jaar een spaarjaar vrij.
Soms is het saldo eerder opneembaar, bijvoorbeeld in geval van aankoop van een huis of betaling van een premie voor een (lijfrente)verzekering. Wanneer er sprake is van deelname aan de levensloopregeling, dan is meedoen aan het spaarloon niet mogelijk. Ieder kalenderjaar kan opnieuw de keuze gemaakt worden tussen deelname aan spaarloon of levensloop.

De deelname aan de spaarloonregeling komt per 1 januari 2012 te vervallen. Het opgebouwde vermogen komt in principe vrij in 2012 waarna u het saldo belastingvrij kunt opnemen. U kunt het saldo ook tijdelijk laten staan zodat u gebruik maakt van een tijdelijke vrijstelling in box 3. Uiterlijk 1 januari 2016 komt ook deze vrijstelling te vervallen. 

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen, dan neemt één van onze adviseurs contact met u op.


 

De Jong     l     Disclaimer     l     Privacy statement     l     Sitemap